Privacy Statement

Draagkindje.nl, gevestigd aan Soesterveen 34, 3452 JM Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:

Draagkindje.nl
Soesterveen 34
3452 JM Vleuten
Telefoonnummer:+31627346559
Website: https://www.draagkindje.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Draagkindje.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Draagkindje.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailto:info@draagkindje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Draagkindje.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Draagkindje.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Draagkindje.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– Het verzenden van een nieuwsbrief en/of een reclamefolder

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Draagkindje.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Draagkindje.nl) tussen zit.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Draagkindje.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Wettelijke Bewaartermijn
Personalia > Wettelijke Bewaartermijn
Adres > Wettelijke Bewaartermijn
Gezondheidsgegevens > (Wettelijke) Bewaartermijn > voor geschiedenis voor eventuele toekomstige terugkerende klanten

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Draagkindje.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Draagkindje.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Draagkindje.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Mijn derden kunnen onder andere zijn: Hostingsbedrijf, Website, administratieve ondersteuning, administrateur.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Draagkindje.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Draagkindje.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@draagkindje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Draagkindje.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Draagkindje.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@draagkindje.nl 

Algemene voorwaarden

PRIVACY

Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie en worden in géén geval doorgegeven aan derden. De contactgegevens kunnen gebruikt worden voor een mailing door Draagkindje.nl, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Het draagconsult

Draagkindje.nl geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via e-mail. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult of de geboekte workshop. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s.

Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorgvragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan Draagkindje.nl. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

Oppas

Tijdens het consult is het nodig dat iemand anders aanwezig is om voor de baby en eventueel andere kinderen te zorgen, liefst in een andere ruimte. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Zo kun jij je helemaal op het consult richten.

Even tussendoor een kleine borstvoeding geven aan je baby is natuurlijk geen probleem; een huilende baby kan je te veel afleiden. Houd wel rekening met de tijd, het is anders jammer van je consult.

Niet roken

Je begrijpt dat ik werk met schone materialen. Om dit zo te houden vraag ik je om vlak voor en tijdens het consult niet te roken. Consulten en workshops die op locatie gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt Draagkindje.nl het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen.

Huisdieren  

Zijn er huisdieren aanwezig tijdens het consult? Laat me dit dan vooraf weten. Liever zijn ze tijdens de volledige duur van het consult in een andere ruimte, onder andere voor de afleidende factoren. Maar ook omdat ik de materialen verhuur. Andere klanten van Draagkindje.nl hebben misschien wel last van allergieën.

Annuleren, huren en betalen

Afzeggen

Mocht er onverwachts iets zijn waardoor je het consult moet afzeggen, dan weet ik dat graag tenminste 24 uur van tevoren en voor een afspraak in het weekend 48 uur van tevoren. We maken een nieuwe afspraak, zonder extra kosten.

Als de afspraak helemaal komt te vervallen en je meldt me dit op het laatste moment, binnen 24 uur voor de afspraak, dan breng ik een half uur kosten in rekening.

Draagkindje.nl behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht.

Huren na consult

Na afloop van het consult is het ook mogelijk een draagdoek, draagzak of andere drager te huren bij Draagkindje.nl. Draagkindje.nl kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen.

Dit kost € 7,50 per week per babydrager, met een borg van € 75,- per gehuurd product. Heb je de drager niet meer nodig, dan lever je deze weer bij mij in. Ik controleer of alles in orde is; zijn er geen gebreken aan het gehuurde materiaal, dan stort ik de borg terug op je rekening.

Betalen

Na het consult ontvang je van Draagkindje.nl een factuur om het consult, de reiskosten en eventueel de borg en huur te betalen. Ik vraag je deze factuur binnen 7 dagen te voldoen.

Huur je meteen vanaf het consult een draagdoek, een ringsling of drager van mij, dan betaal je de factuur voor de borg en de huur nog diezelfde dag.

Heb je specifieke vragen of behoefte aan meer praktische informatie? Stuur me een mailtje op info@draagkindje.nl.

Nazorg
Aan het einde van het consult kan je het knopen of draagzak afstellen helemaal zelf en kan je je kindje gaan dragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je altijd gebruik maken van nazorg. Dit houd in dat ik via foto’s met je mee kijk naar eventuele verbeterpunten van het knopen of afstellen van je draagzak of, in het in het meest bijzondere geval, dat we gewoon weer afspreken.

Huurvoorwaarden

Voor je een (of meer) van mijn draagdoeken of draagzakken huurt maken we een aantal afspraken. Hieronder vind je de voorwaarden die ik hanteer wanneer je iets huurt via Draagkindje.nl.

Aangaan van de huur

Je huurt een product voor 1, 2 of 3 weken. In overleg is een langere huurtermijn mogelijk. De kosten zijn € 7,50 per week per babydrager.

Voor een product verhuurd wordt inspecteert Draagkindje.nl het grondig op vlekken en/of beschadigingen.

Per gehuurd product (draagdoek, draagzak, ringsling …) betaal je een borg van € 75.

Huur en borg betaal je vooraf. Wanneer Draagkindje.nl het bedrag (nog) niet ontvangen heeft is het mogelijk dat je het product niet meekrijgt.

Woon je niet bij mij in de buurt, dan is er de mogelijkheid (in goed vooraf overleg) om te versturen. De kosten en het risico hiervan zijn geheel voor eigen rekening (heen en weer). Hou rekening met eventuele vertragingen vanuit PostNl waar Draagkindje.nl niets aan kan doen.

Is het gehuurde product kwijt (om wat voor reden dan ook) geraakt, is Draagkindje.nl genoodzaakt de nieuwwaarde van het product bij je in rekening te brengen.

Wil je de huur verlengen na de afgesproken periode, stuur dan minimaal 48 uur voor de termijn verstrijkt een e-mail naar info@draagkindje.nl. Is de verlenging verleend, dan geldt de nieuwe einddatum zoals die in de bevestigingsmail staat.

Veiligheid

Draagkindje.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegestaan.

De producten dienen steeds te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de draagconsulent). De huurder verbind zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de producten.

Beëindigen van de huur

Aan het einde van de huurperiode breng je het product dat je gehuurd hebt retour naar Draagkindje.nl. Het adres is Soesterveen 34, 3452 JM Vleuten.

Breng je een product te laat terug, of heb je niet op tijd afspraken gemaakt om de huur te verlengen, dan houdt Draagkindje.nl per dag € 2,50 in van de borg.

Wanneer Draagkindje.nl het gehuurde product in goede staat retour ontvangen heeft krijg je de borg geretourneerd op het rekeningnummer waar vanaf de borg betaald is.

Schade en vlekken

Bij herstelbare schade aan het gehuurde product brengt Draagkindje.nl de reparatiekosten en eventuele bijkomende kosten in mindering op de terug te storten borg.

Bij onherstelbare schade aan het gehuurde product, of bij verlies van het product, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Het gehuurde product (draagdoek/drager) mag niet gewassen worden. Draagkindje.nl zorgt voor het wassen en het onderhoud van het product.

Mochten er onverhoopt vlekken in het gehuurde product komen, neem dan direct contact op met Draagkindje.nl. Vermeld om wat voor soort vlek het gaat, en stuur liefst ook foto’s mee. Aan de hand van de verstrekte informatie bepaalt Draagkindje.nl hoe het product gereinigd wordt.

Draagkindje.nl verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze te verhuren. Desalniettemin rust het gebruik van de gehuurde producten uitsluitend en te allen tijde op de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent het product in goede staat te hebben ontvangen.

Afspraken over gebruik

Er wordt niet gegeten in of bij de draagdoeken, draagzakken, of andere dragers.

Rook niet in de buurt van de draagdoek of andere babydrager. Producten worden niet gebruikt of opgeborgen in ruimtes waar gerookt wordt. Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt kan de huurder extra kosten worden aangerekend.

Je mag het gehuurde product door een ander (bedoelende hiermee een in huis wonende partner) laten gebruiken, maar jij, de huurder, blijft gedurende de hele huurperiode verantwoordelijk voor de draagdoek, draagzak of andere drager die je gehuurd hebt.

Producten van Draagkindje.nl mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn; laat een huisdier niet op een draagdoek, draagzak of andere drager liggen. Zorg ervoor dat er geen haren van je huisdier achterblijven op het product. Verwijder eventuele haren voor je het product retourneert.

Voorkom verkleuring door de zon zo veel mogelijk. Bewaar het gehuurde product altijd in de meegegeven tas. Is het product overmatig verkleurd in de periode dat je het huurt, dan behandelt Draagkindje.nl dit als schade en brengt een bedrag in mindering op de terug te storten borg.

Draagkindje.nl behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.

Draagkindje.nl

Welkom bij Draagkindje.nl

Welkom op de pagina van Draagkindje.nl. Ik ben Marianne, moeder van Jesper en sinds 2010 draagconsulent.

Ik leer je graag hoe je een draagdoek kan gebruiken, help je met kiezen welke drager bij jou past (draagdoek of draagzak) en denk mee in lastigere kwesties zoals dragen van prematuur geboren baby’s.

Ook voor verhuur van draagdoeken en draagzakken kan je bij mij terecht.

Heb je vragen? Aarzel vooral niet om contact op te nemen!

Huren

Huurvoorwaarden

Voor je een (of meer) van mijn draagdoeken of draagzakken huurt maken we een aantal afspraken. Hieronder vind je de voorwaarden die ik hanteer wanneer je iets huurt via Draagkindje.nl.

Aangaan van de huur

 • Je huurt een product voor 1, 2 of 3 weken. In overleg is een langere huurtermijn mogelijk. De kosten zijn € 7,50 per week per babydrager.
 • Voor een product verhuurd wordt inspecteert Draagkindje.nl het grondig op vlekken en/of beschadigingen.
 • Per gehuurd product (draagdoek, draagzak, ringsling …) betaal je een borg van € 75.
 • Huur en borg betaal je vooraf. Wanneer Draagkindje.nl het bedrag nog niet ontvangen heeft is het mogelijk dat je het product niet meekrijgt.
 • Woon je niet bij mij in de buurt, dan is er de mogelijkheid (in goed vooraf overleg) om te versturen. De kosten en het risico hiervan zijn geheel voor eigen rekening (heen en weer). Hou rekening met eventuele vertragingen vanuit PostNL waar ik niets aan kan doen.
 • Is het gehuurde product kwijt (om wat voor reden dan ook) geraakt, is Draagkindje.nl genoodzaakt de nieuwwaarde van het product in rekening te brengen.
 • Wil je de huur verlengen na de afgesproken periode, stuur dan minimaal 48 uur voor de termijn verstrijkt een e-mail naar info@draagkindje.nl. Is de verlenging verleend, dan geldt de nieuwe einddatum zoals die in de bevestigingsmail staat.

Veiligheid

 • Draagkindje.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.
 • Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegestaan.
 • De producten dienen steeds te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de draagconsulent). De huurder verbind zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de producten.

Beëindigen van de huur

 • Aan het einde van de huurperiode breng je het product dat je gehuurd hebt retour naar Draagkindje.nl, Soesterveen 34, 3452 JM Vleuten (of volgens afspraak).
 • Breng je een product te laat terug, of heb je niet op tijd afspraken gemaakt om de huur te verlengen, dan houdt Draagkindje.nl per dag € 2,50 in van de borg.
 • Wanneer Draagkindje.nl het gehuurde product in goede staat retour ontvangen heeft krijg je de borg geretourneerd op het rekeningnummer waar vanaf de borg betaald is.

Schade en vlekken

 • Bij herstelbare schade aan het gehuurde product brengt Draagkindje.nl de reparatiekosten en eventuele bijkomende kosten in mindering op de terug te storten borg.
 • Bij onherstelbare schade aan het gehuurde product, of bij verlies van het product, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • Het gehuurde product (draagdoek/drager) mag niet gewassen worden. Draagkindje.nl zorgt voor het wassen en het onderhoud van het product.
 • Mochten er onverhoopt vlekken in het gehuurde product komen, neem dan direct contact op met Draagkindje.nl. Vermeld om wat voor soort vlek het gaat, en stuur liefst ook foto’s mee. Aan de hand van de verstrekte informatie bepaald Draagkindje.nl hoe het product gereinigd kan worden.
 • Draagkindje.nl verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze te verhuren. Desalniettemin rust het gebruik van de gehuurde producten uitsluitend en te allen tijde op de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent het product in goede staat te hebben ontvangen.

Afspraken over gebruik

 • Er wordt niet gegeten in of bij de draagdoeken, draagzakken, of andere dragers.
 • Rook niet in de buurt van de draagdoek of andere babydrager. Producten worden niet gebruikt of opgeborgen in ruimtes waar gerookt wordt.
 • Je mag het gehuurde product door een ander (bedoelende hiermee een in huis wonende partner) laten gebruiken, maar jij, de huurder, blijft gedurende de hele huurperiode verantwoordelijk voor de draagdoek, draagzak of andere drager die je gehuurd hebt.
 • Producten van Draagkindje.nl mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn; laat een huisdier niet op een draagdoek, draagzak of andere drager liggen. Zorg ervoor dat er geen haren van je huisdier achterblijven op het product. Verwijder eventuele haren voor je het product retourneert.
 • Voorkom verkleuring door de zon zo veel mogelijk. Bewaar het gehuurde product altijd in de meegegeven tas. Is het product overmatig verkleurd in de periode dat je het huurt, dan behandelt Draagkindje.nl dit als schade en brengt een bedrag in mindering op de terug te storten borg.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een consult?

 • Stuur een e-mail naar info @ draagkindje.nl
 • Of bel me op: 06 – 27 346 559

 

 

Of vul gelijk het contactformulier in

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Links

Facebook.com/Draagkindje mijn eigen facebookpagina. Volg om alle updates te zien

Facebook.com/UtrechtDraagt samenwerking met collega’s in de provincie Utrecht

Ik werk nauw samen, o.a. via bovenstaande facebook-pagina met:

Charlotte Stolker van Dragen geeft Plezier

Wies Janssen van Wowwies.nl

Vereniging van Draadoekconsulenten

Facebook Draagadvies van de VDC de pagina van de Vereniging van Draagdoekconsulenten

Dragen en Voeden, forum voor natuurlijk ouderschap

Draagdoek.startpagina, alle linken voor het dragen van je kindje verzameld

Trageschule Dresden, das netzwerk für trageberatung

Kiind.nl, online magazine over ouderschap, dat bewust is en inspireert

Borstvoeding.com, kenniscentrum voor borstvoeding

Dreumeland waar je kunt ontspannen en plezier maken van zwanger tot tiener. In Dreumeland (Utrecht / Leidsche Rijn) worden cursussen gegeven op gebied van yoga, massage en dans.

Baby en Borstvoeding Lacatiekundigen meer dan alleen borstvoeding en kolven

Wie ben ik?

Mijn naam is Marianne Heese. Ik ben mama van een zoon geboren december 2007.

Voor zijn geboorte kreeg ik een draagdoek cadeau. Dit was een prachtige maar zeer lange lap stof waarvan ik mij afvroeg wat ik er mee moest doen. Mijn zoon wilde niet liggend in de draagdoek, zoals in de instructies voor pasgeborenen wordt aangegeven. Bij drie maanden “mocht” ik hem rechtop in de draagdoek dragen. En sindsdien heb ik hem nog lang met zeer veel plezier gedragen.

Het plezier en het gemak van dragen wil ik graag overdragen aan anderen. Daarom ben ik consulent geworden.

Consulent
Als draag(doek)consulent ben ik opgeleid bij de Trageschule Dresden onder leiding van Ulrike Höwer. Hierdoor ben ik in staat jou stap voor stap te begeleiden bij het gebruik van een drager of draagdoek.

Tevens ben ik aangesloten bij de Vereniging van Draagdoekconsulenten die als doelstelling heeft het bekend maken en het stimuleren van gebruik van ergonomisch gevormde dragers.

Inmiddels ben ik gediplomeerd draagconsulent van Die Trageschule Dresden. Dit houdt in dat je bij mij terecht kan voor individuele consulten, groepsconsulten, voorlichting over dragen en voor voordrachten gerelateerd aan dragen.

Consulten

En dan is het zover. Je wilt je kindje gaan dragen. Trots pak je de drager, maar dan? Die lange lap stof, wat moet je daar nu mee? Hoe deed je dat ook alweer? Op de beurs waar je ‘m kocht leek het zo makkelijk….

Als draag(doek)consulent kan ik je hierbij helpen. Heb je zelf al een drager, dan gaan we samen kijken hoe je deze gebruikt. Heb je nog geen drager, dan heb ik zelf diverse dragers die je kan uitproberen.

Tarief
De kosten voor een consult worden per kwartier berekend. De prijs is 10,-/kwartier.

Knoopconsult
Een knoopconsult duurt 1,5-2 uur. Hierin oefenen we samen zodat je goed de drager en/of de knoop leert gebruiken. Voor het oefenen maak ik gebruik van levensechte poppen die ongeveer de lengte en het gewicht van een baby hebben.

Een consult is erg leuk om als kraamcadeau te geven!

Pasconsult
Zie je door de dragers de draagdoek of draagzak niet meer? Wil je eerst informatie over de diverse dragers? Weten wat het beste bij jou past? Dan kan je een pasconsult boeken. Hierbij laat ik zien welke verschillende dragers er zijn en kijken we samen welke drager het beste aan zal sluiten bij jou en je baby. Een pasconsult duurt gemiddeld één (1) uur en vindt bij mij thuis plaats.

Meekijkconsult
Heb je al een draagzak, wil je hulp bij afstellen, of lukt het knopen met je draagdoek niet goed? Dan kijk ik graag mee. Gemiddeld duurt dit consult 15-30 minuten.

Duoconsult
Wil jij samen met een vriendin of of zus leren knopen? Dan kan je ook prima bij mij terecht. We knopen samen of apart (dan kan je op elkaars kindje letten). Dit consult zal ongeveer 2,5 uur duren.

Draagwijzen voor zwangeren
Ben je zwanger, word je buik te zwaar, protesteert je lichaam? Dan is het mogelijk om met een draagdoek je lichaam te ontlasten. We oefenen samen 6 knopen en kijken welke het best bij jou past. Deze consulten zijn mogelijk vanaf ongeveer 25-30 weken. Het is een fijne kennismaking met de draagdoek en kan je helpen om de laatste loodjes net even wat lichter te laten zijn. Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur en kost 40 euro. (wil je na de bevalling leren knopen, dan zal dat een vervolgconsult zijn!).

Workshops
Ook voor groepsconsulten kun je bij mij terecht. De prijzen bereken ik apart, afhankelijk van locatie, groepsgrootte en meer.

Lezingen/voorlichting
Een lezing of praatje over dragen, baby’s of hun ontwikkeling is ook mogelijk. Eventueel kan dit gecombineerd worden met het bekijken van de diverse draagsystemen.

Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

Consulten vinden plaats bij mij in Leidsche Rijn/Vleuterweide of ik kan naar jou toe komen. Buiten Leidsche Rijn vraag ik wel reiskostenvergoeding.