Algemene voorwaarden

PRIVACY

Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie en worden in géén geval doorgegeven aan derden. De contactgegevens kunnen gebruikt worden voor een mailing door Draagkindje.nl, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Het draagconsult

Draagkindje.nl geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via e-mail. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult of de geboekte workshop. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s.

Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorgvragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan Draagkindje.nl. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

Oppas

Tijdens het consult is het nodig dat iemand anders aanwezig is om voor de baby en eventueel andere kinderen te zorgen, liefst in een andere ruimte. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Zo kun jij je helemaal op het consult richten.

Even tussendoor een kleine borstvoeding geven aan je baby is natuurlijk geen probleem; een huilende baby kan je te veel afleiden. Houd wel rekening met de tijd, het is anders jammer van je consult.

Niet roken

Je begrijpt dat ik werk met schone materialen. Om dit zo te houden vraag ik je om vlak voor en tijdens het consult niet te roken. Consulten en workshops die op locatie gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt Draagkindje.nl het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen.

Huisdieren  

Zijn er huisdieren aanwezig tijdens het consult? Laat me dit dan vooraf weten. Liever zijn ze tijdens de volledige duur van het consult in een andere ruimte, onder andere voor de afleidende factoren. Maar ook omdat ik de materialen verhuur. Andere klanten van Draagkindje.nl hebben misschien wel last van allergieën.

Annuleren, huren en betalen

Afzeggen

Mocht er onverwachts iets zijn waardoor je het consult moet afzeggen, dan weet ik dat graag tenminste 24 uur van tevoren en voor een afspraak in het weekend 48 uur van tevoren. We maken een nieuwe afspraak, zonder extra kosten.

Als de afspraak helemaal komt te vervallen en je meldt me dit op het laatste moment, binnen 24 uur voor de afspraak, dan breng ik een half uur kosten in rekening.

Draagkindje.nl behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht.

Huren na consult

Na afloop van het consult is het ook mogelijk een draagdoek, draagzak of andere drager te huren bij Draagkindje.nl. Draagkindje.nl kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen.

Dit kost € 7,50 per week per babydrager, met een borg van € 75,- per gehuurd product. Heb je de drager niet meer nodig, dan lever je deze weer bij mij in. Ik controleer of alles in orde is; zijn er geen gebreken aan het gehuurde materiaal, dan stort ik de borg terug op je rekening.

Betalen

Na het consult ontvang je van Draagkindje.nl een factuur om het consult, de reiskosten en eventueel de borg en huur te betalen. Ik vraag je deze factuur binnen 7 dagen te voldoen.

Huur je meteen vanaf het consult een draagdoek, een ringsling of drager van mij, dan betaal je de factuur voor de borg en de huur nog diezelfde dag.

Heb je specifieke vragen of behoefte aan meer praktische informatie? Stuur me een mailtje op info@draagkindje.nl.

Nazorg
Aan het einde van het consult kan je het knopen of draagzak afstellen helemaal zelf en kan je je kindje gaan dragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je altijd gebruik maken van nazorg. Dit houd in dat ik via foto’s met je mee kijk naar eventuele verbeterpunten van het knopen of afstellen van je draagzak of, in het in het meest bijzondere geval, dat we gewoon weer afspreken.

Huurvoorwaarden

Voor je een (of meer) van mijn draagdoeken of draagzakken huurt maken we een aantal afspraken. Hieronder vind je de voorwaarden die ik hanteer wanneer je iets huurt via Draagkindje.nl.

Aangaan van de huur

Je huurt een product voor 1, 2 of 3 weken. In overleg is een langere huurtermijn mogelijk. De kosten zijn € 7,50 per week per babydrager.

Voor een product verhuurd wordt inspecteert Draagkindje.nl het grondig op vlekken en/of beschadigingen.

Per gehuurd product (draagdoek, draagzak, ringsling …) betaal je een borg van € 75.

Huur en borg betaal je vooraf. Wanneer Draagkindje.nl het bedrag (nog) niet ontvangen heeft is het mogelijk dat je het product niet meekrijgt.

Woon je niet bij mij in de buurt, dan is er de mogelijkheid (in goed vooraf overleg) om te versturen. De kosten en het risico hiervan zijn geheel voor eigen rekening (heen en weer). Hou rekening met eventuele vertragingen vanuit PostNl waar Draagkindje.nl niets aan kan doen.

Is het gehuurde product kwijt (om wat voor reden dan ook) geraakt, is Draagkindje.nl genoodzaakt de nieuwwaarde van het product bij je in rekening te brengen.

Wil je de huur verlengen na de afgesproken periode, stuur dan minimaal 48 uur voor de termijn verstrijkt een e-mail naar info@draagkindje.nl. Is de verlenging verleend, dan geldt de nieuwe einddatum zoals die in de bevestigingsmail staat.

Veiligheid

Draagkindje.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegestaan.

De producten dienen steeds te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de draagconsulent). De huurder verbind zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de producten.

Beëindigen van de huur

Aan het einde van de huurperiode breng je het product dat je gehuurd hebt retour naar Draagkindje.nl. Het adres is Soesterveen 34, 3452 JM Vleuten.

Breng je een product te laat terug, of heb je niet op tijd afspraken gemaakt om de huur te verlengen, dan houdt Draagkindje.nl per dag € 2,50 in van de borg.

Wanneer Draagkindje.nl het gehuurde product in goede staat retour ontvangen heeft krijg je de borg geretourneerd op het rekeningnummer waar vanaf de borg betaald is.

Schade en vlekken

Bij herstelbare schade aan het gehuurde product brengt Draagkindje.nl de reparatiekosten en eventuele bijkomende kosten in mindering op de terug te storten borg.

Bij onherstelbare schade aan het gehuurde product, of bij verlies van het product, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Het gehuurde product (draagdoek/drager) mag niet gewassen worden. Draagkindje.nl zorgt voor het wassen en het onderhoud van het product.

Mochten er onverhoopt vlekken in het gehuurde product komen, neem dan direct contact op met Draagkindje.nl. Vermeld om wat voor soort vlek het gaat, en stuur liefst ook foto’s mee. Aan de hand van de verstrekte informatie bepaalt Draagkindje.nl hoe het product gereinigd wordt.

Draagkindje.nl verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze te verhuren. Desalniettemin rust het gebruik van de gehuurde producten uitsluitend en te allen tijde op de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent het product in goede staat te hebben ontvangen.

Afspraken over gebruik

Er wordt niet gegeten in of bij de draagdoeken, draagzakken, of andere dragers.

Rook niet in de buurt van de draagdoek of andere babydrager. Producten worden niet gebruikt of opgeborgen in ruimtes waar gerookt wordt. Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt kan de huurder extra kosten worden aangerekend.

Je mag het gehuurde product door een ander (bedoelende hiermee een in huis wonende partner) laten gebruiken, maar jij, de huurder, blijft gedurende de hele huurperiode verantwoordelijk voor de draagdoek, draagzak of andere drager die je gehuurd hebt.

Producten van Draagkindje.nl mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn; laat een huisdier niet op een draagdoek, draagzak of andere drager liggen. Zorg ervoor dat er geen haren van je huisdier achterblijven op het product. Verwijder eventuele haren voor je het product retourneert.

Voorkom verkleuring door de zon zo veel mogelijk. Bewaar het gehuurde product altijd in de meegegeven tas. Is het product overmatig verkleurd in de periode dat je het huurt, dan behandelt Draagkindje.nl dit als schade en brengt een bedrag in mindering op de terug te storten borg.

Draagkindje.nl behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.